Privacy policy

 1. Wstęp
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników
  korzystających z usług dostępnych pod adresem https://tkm-vet.pl.
 2. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest TKM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Izdebnicka 13 04-252 Warszawa , NIP: 9521892460,
  REGON: 551188735 .
 3.  Rodzaje Danych
  TKM Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, obsługi zgłoszeń, a
  także dla celów marketingowych i statystycznych.
 4. Cel Przetwarzania Danych
  Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  świadczenia usług,
  obsługi zgłoszeń i zapytań,
  prowadzenia działań marketingowych,
  tworzenia statystyk.
 5. Podstawa Prawna Przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika oraz konieczność przetwarzania danych do
  wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
 6. Bezpieczeństwo Danych
  TKM Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne.
 7.  Uprawnienia Użytkowników
  Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania
  oraz wniesienia sprzeciwu.
 8. Cookies
  Strona [ https://tkm-vet.pl/ ] używa plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług. Użytkownik
  może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Udostępnianie Danych
  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie TKM Sp. z o.o.,
  takim jak dostawcy usług IT czy marketingowe.
 10. Contact
  W sprawach związanych z danymi osobowymi, Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem pod
  adresem biuro@tkm-vet.pl  lub +48 22 879 92 54.
 11. Zmiany w Polityce Prywatności
  TKM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wprowadzone zmiany będą
  publikowane na stronie https://tkm-vet.pl